اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران-خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - پلاک 78

تک پالایش ایران 02133964111 پلی تک

تک پالایش ایران ( پلی تک ) از سال 1381 با مجوز رسمی وزارت صنعت تامین کننده : نوار زرد خطر/ نوار زرد اخطار / نوار پرایم نی شیمی/ نماینده فروش نوار پلیمر/ نماینده فروش نوار پرایمر شائیک/ نماینده فروش لوله پلی اتیلن / نماینده فروش پلی اتیلن حافظ / نماینده فروش پلی اتیلن پلیران / نماینده فروش محصولات گاز سوزان / نمایندگی نوار پلیمر التن ایتالیا / نمایندگی پلی اتیلن فری المان /

ادامه...